28-06-04

Barcelona / Barcelone

Aantal deelnemende duivenBarcelona / Number of pigeons at Barcelone

Land / Country Duiven / Pigeons
België / Belgium 12.274
Duitsland / Germany 2.600
Frankrijk / France 1.938
Luxemburg / Luxembourg 101
Nederland / Netherlands 131

In het totaal nemen er 24.914 duiven deel / The total number of pigeons an this race 24.914. Voor een complete lijst / For more information: klik hier /click here

23:54 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-04

Nationaal / National Bordeaux

De telefonische aanmeldingen van de nationalevlucht vanuit Bordeaux zijn online op de webpagina van de BelgischeDuivensport! De nationale winnaar is VANPAEMEL-DEMULDER uit ZUIENKERKE meteen snelheid van 1266m/m.

The results by telephone of the national racefrom Bordeaux are online at the internet, you can see this resultshere! The national winner at this race is VANPAEMEL-DEMULDER from ZUIENKERKE wit a velocity of 1266m/m

18:10 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internationaal / International Pau

De telefonische aanmeldingen van deinternationale wedvlucht vanuit Pau staan online op de webpagina van de BelgischeDuivensport! De Franse duiven domineren deze internationale wedvlucht en hetis dan ook niet verwonderlijk dat de internationale winnaar ook een Franseduivenliefhebber is, Duquesnoy Franck uit Frankrijk is de internationale winnaarmet een snelheid van 1371m/m. De Nationale winnaar van België is Norman Filipmet een snelheid van 1319m/m en behaalt hiermee de 2 internationale prijs! Desnelste Nederlandse duif is voor Winter B met een snelheid van 1263m/m enbehaalt hiermee de 8 internationale prijs!

The results by telephone of the internationalrace from Pau are online at the internet, you can visit this resultshere. The pigeons from France are dominate this race and also theinternational winner is from France Duquesnoy Franck with a velocity of 1371m/m.The national winnar of Belgium is Norman Filip with a velocity of 1319m/m, thisis good for te second place in the international list. The national winner atthe Netherlands is Winter B with a velocity of 1263m/m and is good for the 8place at the international list.

18:07 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Montlucon

Jef Van Winkel uit Tielt-Winge(Vlaams-Brabant) leverde een schitterende prestatie op de interprovincialewedvlucht vanuit Montlucon! Op de Brabantse-Unie behaalt Jef de 11 plaats bij de1.621 oude duiven (7/11) & 14 plaats bij de 1.499 jaarduiven (11/16)! Bij deduivinnen behaalt Jef de tweede plaats op de Brabantse-Unie (15/27), maarbehaalt er wel de provinciale overwinning Vlaams-Brabant! Iedere week klokt Jefvroege duiven een bewijs van een hok dat het hok Van Winkel in forme is!

Jef Van Winkel from Tielt-Winge(Vlaams-Brabant) did it very well at the interprovincial race from Montlucon! Atthe Union-Brabanconne Jef wins the 11 place by the 1.621 old pigeons (7/11)& 14 price by the 14.99 yearlings (11/16). With the females Jef wins thesecond place bu he is the provincial winner of the province Flemish-Brabant(15/27)! Each week Jef wins very early prizes, the proof that his loft have avery good condition!

17:58 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-06-04

Pau internationa(a)l / Bordeaux nationa(a)l

Aan de internationalewedvlucht vanuit Pau nemen in het totaal 8.116 zijn duiven deel, de duiven zijngelost om 7u!
At the internationale race from Pau participate 8.116 pigeons, the pigeons areliberate at 7u!

Aan de nationale vlucht vanuitBordeaux nemen in het totaal 7.537 duiven deel, de duiven zijn gelost om 6u45!
At the national race from Bordeaux participate 7.537 pigeons, the pigeons areliberate at 6u45!

Aan de interprovinciale vluchtvanuit Montlucon nemen in totaal 22.007 duiven deel, de duiven zijn gelost vanaf6u30!
At the interprovincial race from Montlucon participate 22.007 pigeons, thepigeons are liberate from 6u30!!

Hard gepakt Bordeaux? Hard gepakt op Pau? Hardgepakt Montlucon of andere vluchten?? Stuur uw gegevens of deze van uwvriend(en) of van uw lokaal via sms 0476/627787 of via mail belgische.duivensport@skynet.beof via fax +31 (0)84 717 8419 (Nederlands nummer). U kan ook foto's sturen viae-mail of via mms 0476/627787

Good results on Bordeaux? Good results on Pau?Good results on Montlucon or on other races?? Send the details of you, yourfriends or your club to us by sms 0476/627787 or by e-mail belgische.duivensport@skynet.beor by fax +31 (0)84 717 8419 (Dutch number!). Youcan also send a picture of the fanciers and/or his pigeon by e-mail or by mms0476/627787

09:46 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-04

Internationaal / International Pau

Aan de internationale vlucht vanuit Pau nemenin het totaal 8.116 duiven deel, waaronder 2.180 Belgische duiven! Voor meerinformatie en nieuws kan u steeds terecht op de website BelgischeDuivensport

At the international race from Pau participate8.116 pigeons, Belgium besket for this race 2.180 pigeons! For more details andnews about this race you can visit the webpage Belgianpigeonsport

13:44 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-06-04

Barcelona / Barcelone

Alle informatie - nieuws en andere info overde internationale vlucht Barcelona vindt u op www.cureghem-centre.be

All information - news & other informationabout the international race from Barcelone you can find at www.cureghem-centre.be

00:09 Gepost door GeertB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |